Dépôt numérique
RECHERCHER

Cultura, llengua i diversitat cultural de nacions minoritàries: els casos del Quebec i de Catalunya, territoris... compartits?

Téléchargements

Téléchargements par mois depuis la dernière année

Plus de statistiques...

Saint-Pierre, Diane et Couture Gagnon, Alexandre (2017). Cultura, llengua i diversitat cultural de nacions minoritàries: els casos del Quebec i de Catalunya, territoris... compartits? Debats. Revista de cultura, poder i societat , vol. 131 , nº 1. p. 31-49. DOI: 10.28939/iam.debats.131-1.3.

[thumbnail of saintpierre-2017-debats.pdf]
Prévisualisation
PDF - Version publiée
Disponible sous licence Creative Commons Attribution Non-commercial.

Télécharger (220kB) | Prévisualisation

Résumé

Des de l’aprovació de la Convenció sobre la protecció i la promoció de la diversitat de les expressions culturals de la UNESCO de 2005, la diversitat cultural esdevindria un objectiu central en les polítiques públiques de molts estats signataris. Però, tot i que s’han trobat diferències entre situacions nacionals pel que fa al reconeixement d’aquesta diversitat, què passa amb aquestes nacions minoritàries que treballen des de fa dècades per a desenvolupar una cultura societària legítima per la seua pertinença cultural i lingüística? Hi haun desajust pel que fa als instruments d’acció pública posats en pràctica al llarg de dècades per assegurar l’esplendor d’una cultura i d’una llengua particulars? En aquest text, ens centrem en les polítiques culturals i en altres àrees connexes (sobretot en llengua, educació i immigració) que també estan relacionades amb la qüestió de la diversitat cultural al Quebec i a Catalunya, dues nacionsminoritàries que, com a societats democràtiques dotades d’autonomia parlamentària i governamental, també tenen l’obligació deprotegir, valoritzar i donar suport a les minories i als grups etnoculturals que habiten als seus territoris.

Type de document: Article
Centre: Centre Urbanisation Culture Société
Date de dépôt: 21 mars 2019 15:21
Dernière modification: 21 mars 2019 15:21
URI: https://espace.inrs.ca/id/eprint/7974

Actions (Identification requise)

Modifier la notice Modifier la notice